BOEKEN OF VRAGEN? 06 50 50 50 76

Duitsland. Verrassend veel vakantie.

< Naar vorige pagina

CORONA (Covid-19)

BERICHT betreffende lopende boekingen en het Coronavirus (Covid-19)


LET OP! Deze regeling geldt uitsluitend voor lopende boekingen. Dit betekent dat voor boekingen gedaan ná 19 mei 2020, voor welke periode dan ook, de reguliere ARV (Algemene ReisVoorwaarden) van kracht zijn. 

Beste mevrouw, meneer,

We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie; daar hoeven wij u niet al te veel over te zeggen. De televisie, kranten en sociale media staan bol over deze bizarre tijden als het gevolg van het Coronavirus (Covid-19). Dat er offers gebracht moeten worden is ook duidelijk.

Voor onze klanten hebben wij gezocht naar een voor alle partijen zo passend mogelijke regeling: voor u als huurder, voor de verhuurders en voor ons zelf.

Daar we te maken hebben met een situatie van overmacht, waarbij nauwelijks een beroep gedaan kan worden op enige verzekering en de AVR  [Algemene (Reis-) Voorwaarden] niet voorzien in een teruggave van reeds betaalde reissommen, hebben wij, als uitzondering in deze crisissituatie, een oplossing gevonden waarbij zo min mogelijk ingeleverd wordt. Wat houdt dit in?

Wij bieden u voor uw lopende boeking(en) de keuze aan uit twee annuleringsmogelijkheden:

1. 
VOUCHER. U annuleert uw boeking, maar wenst een voucher. U verkrijgt daarmee een tegoed gelijk aan uw (aan)betaling minus dossierkosten ad. € 15,-. Boekingskosten vallen hier buiten. Het tegoed kunt gebruiken als (aan)betaling op uw volgende boeking van een VIVALDI Travel-huisje, voor welke periode en woning dan ook; u bent daar geheel vrij in. Het tegoed blijft
onbeperkt geldig, en, indien gewenst, mag u het tegoed ook aan iemand anders overdragen. Het voucher krijgt een uniek nummer en is uiteraard maar één keer te gebruiken.

of

2. GROOTSTE DEEL (AAN)BETALING TERUG. U annuleert uw reis en wenst geld terug. Conform de AVR kost u dit minimaal 25% (kan zelfs oplopen tot 100%) van de huursom, vermeerderd met dossierkosten. Hoewel niet verplicht, zijn wij, gezien de huidige situatie, bereid de annuleringsvoorwaarden zeer soepel toe te passen. Indien u geen voucher wenst maar liever geld terug wilt, zullen wij slechts 15% van de huursom + € 15,- dossierkosten berekenen.

LET OP. U kunt van deze gunstige voorwaarden gebruik maken indien de aankomstdatum van uw lopende boeking valt tussen 21 maart en 16 juni 2020. Steeds per periode van twee weken vooruit bekijken we opnieuw de situatie en zullen wij dit bericht op deze website actualiseren; voorgaande publicaties zijn daarmee overruled. In ieder geval zullen wij van onze zijde trachten u steeds zo tijdig mogelijk te informeren. Indien de aankomstdatum van uw boeking na genoemde datum valt, dan is deze regeling (nog) niet van kracht. Wilt u toch annuleren? Dan zijn de annuleringsvoorwaarden van de ARV onverminderd van kracht. 

Wanneer kunt u geen beroep doen op onze regeling? Indien u annuleert i.v.m. een gedekte gebeurtenis op een reis- en/of annuleringsverzekering, zoals ziekte, ongeval etc., dan heeft uw verzekering voorrang op onze regeling. Daarvoor heeft u van ons een annuleringsnota nodig. Deze nota vraagt u bij ons aan tegelijk met uw annulering. U ontvangt in dat geval van ons geen voucher, noch een terugbetaling. Let op. Indien u nog niet de gehele nota voldaan heeft, dient u ons ook het nog onbetaalde deel te voldoen; uiterlijk op de op de nota vermelde betalingsdatum ‘tweede termijn’. 

“Ik wens u allen een goede gezondheid en alle sterkte en beterschap voor wie ziek is. Blijf zoveel mogelijk thuis, voorkom dat het virus zich verder verspreidt. Zie ook de website van de rijksoverheid:

 https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/gevolgen-coronavirus-voor-reisplannen

Hans Lugten
Eigenaar/directeur
hans.lugten@vivalditravel.nl

Vragen of opmerkingen?

Stel nu hier uw vraag en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.