BOEKEN OF VRAGEN? 06 50 50 50 76

Duitsland. Verrassend veel vakantie.

< Naar vorige pagina

Disclaimer

Tevens onderdeel van de ARV [Algemene (Reis-) Voorwaarden]

 

 

1
Deze disclaimer is tevens onverbrekelijk onderdeel van de ARV - Algemene (Reis-) Voorwaarden. Zie onder Service-informatie > Reisvoorwaarden
 

2 
Hoewel VIVALDI Travel.nl  bij de samenstelling van de inhoud van haar publicaties, w.o. deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, juist ook qua actualiteit, kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. VIVALDI Travel.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke  fouten of onjuistheden, ook niet voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de sites waarnaar door naar wordt verwezen. VIVALDI Travel.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op haar website dan wel op haar aanbod.
 

3
De website van VIVALDI Travel.nl bevat hyperlinks naar andere websites; die zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden. VIVALDI Travel.nl is daar op geen enkele wijze voor verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aardt dan ook. De informatie op naar deze doorgelinkte websites maakt geen enkel deel uit van de door VIVALDI Travel.nl ter beschikking gestelde informatie voor het reserveren van VIVALDI Travel.nl (reis-)producten en is dan ook geen enkel onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en VIVALDI Travel.nl

4
4-1 
Een aantal links zijn zogeheten affiliate-links. Deze verbinden VIVALDI Travel.nl met Aanbieders. Dat wil zeggen, dat als een boeking wordt gedaan c.q. een product wordt aangeschaft via een van deze Aanbieders uitsluitend de voorwaarden van die Aanbieder van kracht zijn.

4-2 VIVALDI Travel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aanbiedingen van de Aanbieders. De Aanbieder is als enige verantwoordelijk voor alle aanbiedingen, evenals voor eventuele daarmee verband houdende intentieverklaringen. VIVALDI Travel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of de inhoud van door de Aanbieder aangeboden aanbiedingen en alle daarmee verbandhoudende informatie van welke aard dan ook.

4-3 Contracten of boekingen voor overnachtingen en/of gebruik van vakantieappartementen, -huizen of andere reisaccommodatie c.q. producten bestaan uitsluitend tussen de Aanbieder en de Gebruiker (Boeker/Koper). Contractuele voorschriften, overeenkomsten of claims tussen de Gebruiker en de Aanbieder zijn onder geen beding van toepassing op VIVALDI Travel.nl. Boekingen en aankopen zijn uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden van de Aanbieder, met name ook waar het gaat om annulering en intrekking. De Aanbieder blijft het enige aanspreekpunt voor boekingen, aankopen en betalingsprocessen, evenals voor vragen betreffende de contracten. VIVALDI Travel.nl kan daarover geen enkele informatie verschaffen.


5
 
Het maken van kopieën in de betekenis van fotokopieën, printscreens, of enige andere vorm van duplicatie van deze website of delen ervan is verboden zonder schriftelijke toestemming van VIVALDI Travel.nl

Vragen of opmerkingen?

Stel nu hier uw vraag en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.